Top 17 tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh 2020

Dưới đây là danh sách các tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh được sắp xếp theo chiều cao, trong đó có tòa nhà Landmark 81 vừa là tòa nhà cao nhất HCM, Việt Nam và đứng thứ 14 trên thế giới.

Top 1: The Landmark 81

The Landmark 81
The Landmark 81
 • Quận/Huyện: Bình Thạnh
 • Số tầng: 81
 • Chiều cao: 461,2
 • Năm hoàn thành: 2018
 • Ghi chú: Tòa nhà cao nhất Việt Nam và 14 thế giới

Top 2: Bitexco Financial tower

Bitexco Financial Tower
Bitexco Financial Tower
 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 68
 • Chiều cao: 262,5
 • Năm hoàn thành: 2010
 • Ghi chú: Từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam từ 2010 – 2011

Top 3: Vietcombank Tower

Vietcombank Tower
Vietcombank Tower
 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 35
 • Chiều cao: 206
 • Năm hoàn thành: 2015
 • Ghi chú: tòa nhà cao thứ 7 Việt Nam

Top 4: Saigon One Tower

Saigon One Tower
Saigon One Tower
 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 42
 • Chiều cao: 195,3
 • Năm hoàn thành: ngưng xây dựng
 • Ghi chú: tòa nhà cao thứ 8 Việt Nam

Top 5: Saigon Centre 2

Saigon Center 2
Saigon Center 2
 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 42
 • Chiều cao: 193,7
 • Năm hoàn thành: 2017
 • Ghi chú: tòa nhà cao thứ 9 Việt Nam

Top 6: Vinhomes Park 6 & Vinhomes Aqua 1,2

Vinhomes Park 6

 • Quận/Huyện: Bình Thạnh
 • Số tầng: 51
 • Chiều cao: 168
 • Năm hoàn thành: 2017
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Central Park

Vinhomes Aqua 1,2

 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 50
 • Chiều cao: 168
 • Năm hoàn thành: 2018
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Golden River

Top 7: Vinhomes Landmark Plus A

Vinhomes Landmark Plus A
Vinhomes Landmark Plus A
 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 50
 • Chiều cao: 168
 • Năm hoàn thành: 2018
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Central Park

Top 8: Vinhomes Landmark 2,3,4,5

 • Quận/Huyện: Bình Thạnh
 • Số tầng: 50
 • Chiều cao: 168
 • Năm hoàn thành: 2017
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Central Park

Top 9: Vinhomes Luxury 6

 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 47
 • Chiều cao: 168
 • Năm hoàn thành: 2018
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Golden River

Top 10: Vinhomes Park 5,7 & Vinhomes Landmark 1 & Vinhomes Central 2,3

 • Vinhomes Park 5,7
 • Quận/Huyện: Bình Thạnh
 • Số tầng: 47
 • Chiều cao: 168
 • Năm hoàn thành: 2017
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Central Park

Vinhomes Landmark 1

Vinhomes Landmark 1
Vinhomes Landmark 1
 • Quận/Huyện: Bình Thạnh
 • Số tầng: 47
 • Chiều cao: 168
 • Năm hoàn thành: 2017
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Central Park

Vinhomes Central 2,3

 • Quận/Huyện: Bình Thạnh
 • Số tầng: 47
 • Chiều cao: 168
 • Năm hoàn thành: 2016
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Central Park

Top 11: La Astoria Apartment A

La Astoria Apartment A
La Astoria Apartment A
 • Quận/Huyện: Quận 2
 • Số tầng: 44
 • Chiều cao: 165
 • Năm hoàn thành: 2019

Top 12: Saigon Times Square

Saigon Times Square
Saigon Times Square
 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 40
 • Chiều cao: 163,5
 • Năm hoàn thành: 2012

Top 13: Vinhomes landmark 6

 • Quận/Huyện: Bình Thạnh
 • Số tầng: 45
 • Chiều cao: 161
 • Năm hoàn thành: 2017
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Central Park

Top 14: Vinhomes Aqua 3

 • Quận/Huyện: Quận 1
 • Số tầng: 45
 • Chiều cao: 160
 • Năm hoàn thành: 2018
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Golden River

Top 15: Gateway Thảo Điền

 • Quận/Huyện: Quận 2
 • Số tầng: 42
 • Chiều cao: 158
 • Năm hoàn thành: 2018

Top 16: Petroland Tower

 • Quận/Huyện: Quận 7
 • Số tầng: 38
 • Chiều cao: 155
 • Năm hoàn thành: 2011

Top 17: Vinhomes Park 4

 • Quận/Huyện: Bình Thạnh
 • Số tầng: 35
 • Chiều cao: 154
 • Năm hoàn thành: 2018
 • Ghi chú: Tổ hợp Vinhomes Central Park
Bài viết liên quan