Chính Sách Bảo Mật

Đến với Alynote.com bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng và công tác bảo mật dữ liệu cá nhân riêng tư của bạn, những dữ liệu ấy sẽ được khai thát một cách có kiểm soát và được sự đồng ý của người cung cấp (Độc giả), tuyệt đối không sử dụng Data của các bạn với mục đích thương mại hóa hoặc tác động không tốt đến đời sống, làm phiền thời gian riêng tư các nhân của các bạn.

Chúng tôi thu nhập những dữ liệu gì?

Thông tin thiết yếu mà chúng tôi thu thập là: Họ và tên, nickname, Avatar, số điện thoại (nếu có), email, Cookie, blog cá nhân. Những nội dung này sẽ chỉ hiển thị mỗi tên trong phần bình luận bài viết mà thôi, những thông tin khác sẽ được lưu ở bên dưới cơ sở dữ liệu của Alynote và không Publish.

Thu thập dữ liệu thông qua đâu?

Những thông tin đã liệt kê ở trên sẽ được thu thập thông qua: Quá trình thao tác trang, bình luận. Sẽ không có chuyện thu thập mà không có sự cho phép của người dùng.

Dữ liệu trên tồn tại trong bao lâu? Tồn tại vĩnh viễn trên máy chủ của Alynote, nếu chủ của dữ liệu ấy có yêu cầu xóa đi thì phía kỹ thuật của Alynote sẽ sẵn sàng xóa đi.

Dữ liệu có được chia sẻ không? Câu trả lời là không, dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển nhượng, mua bán hoặc sử dụng với mục đích thương mại hóa.

Quyền sử dụng dữ liệu thu thập

Alynote có những quyền sử dụng những dữ liệu được thu nhập lại từ người dùng ới những mục đích rõ ràng được liệt kê bên dưới đây:

  • Lưu trữ thông tin trên máy chủ vật lý.
  • Phân tích, đánh giá để đưa ra phương án sáng tạo nội dung phù hợp với cộng đồng độc giả.
  • Phân tích, đánh giá cải thiện tính năng quảng cáo trên trang.
  • Đo lường, đánh giá mức độ hiệu quả, hài lòng của độc giả với trang.

Cùng với đó, nếu thông tin là giả mạo, spam bình luận thì chúng tôi hoàng toàn có quyền dùng dữ liệu đó để xác định IP của máy và chặn truy cập để tránh tình trạng những người có hành vi phá hoại Alynote.com dưới mọi hình thức.